Slutrapporten visas i pdf-format.
Programmet som behövs för att öppna den kan du hämta det gratis
http://www.adobe.se/products/acrobat/readstep.html

 

Till innehållssidan

 

Slutrapport från projektet
Bilddatabaser och digitalisering - plattform för ABM-samverkan

---

TITELBLAD

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD

PROJEKTDIREKTIV

PROJEKTBESKRIVNING

PROJEKTETS GENOMFÖRANDE

Terminologi
DEFINIERA BEGREPP

Registreringsprinciper
OBJEKTKATEGORIER

PERSONER OCH NAMNFORMER

OBLIGATORISKA DATAELEMENT
(OBS! Dokumentet kan ta lång tid att öppna.)

MOTIVINDEXERING

Teknik
KVALITET OCH STANDARD

(OBS! Dokumentet kan ta lång tid att öppna.)