Till innehållssidan

 

 

OM PROJEKTET

Projektet Bilddatabaser och digitalisering - plattform för ABM-samverkan har genomförts i samverkan mellan Kungl.biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet från mars 2001 till december 2002.

Uppdraget har varit att utreda förutsättningar för samordning vid registrering, fotografering och digitalisering av exempelvis grafiska blad, affischer, ritningar, kartor och fotografier.

Den tryckta slutrapporten och/eller en CD-skiva, innehållande projektets slutrapportering samt en praktiskt inriktade vägledning vid digital bildhantering med ett utökat bildmaterial, kan beställas via Kungl.biblioteket, Stockholm.

Projektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond

---

DELTAGANDE INSTITUTIONER

Kungl. biblioteket (KB),
Nationalmuseum (NM),
Riksantikvarieämbetet (RAÄ)
Riksarkivet (RA)

PROJEKTLEDARE
Kate Parson (KB)

STYRGRUPP
Johan Mannerheim, ordförande (KB),
Jan af Burén (NM),
Börje Justrell (RA)
Monika Minnhagen-Alvsten (RAÄ)

PROJEKTGRUPP
Kate Parson (ordförande),
Magdalena Gram (KB, t.o.m. januari 2002),
Pia Leth (KB, fr.o.m. februari 2002),
Ann Hörsell (RAÄ),
Lillie Johansson (NM),
Göran Kristiansson (RA),
Tomas Rosenberg (NM)

ARBETSGRUPPSLEDARMÖTER
Ingrid Berg (KB)
Mats Berggren (RA)
Carina Bromark (KB)
Eva Dahlman (KB)
Jan Dahlström (RA)
Karl-Magnus Drake (RA)
Magdalena Gram (KB/Nordiska museet)
Olof Halldin (KB)
Agneta Hildebrand (RAÄ)
Ann Hörsell (RAÄ)
Lillie Johansson (NM)
Mårten Johansson (RA)
Lars Kennerstedt (RAÄ)
Hans Lindahl (KB)
Jessica Lund (KB)
Jonas Malmdal (NM)
Magnus Matts (RAÄ)
Bengt Neiss (KB)
Tomas Rosenberg (NM)
Magdalena Svanberg (KB)
Hans Thorwid (NM)
Sussi Wesström (NM)
Karin Åberg Waern (NM)

WEBBMASTER
Anne Scherman (KB)